Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine 
Veebipoe kuukiik.eu isikuandmete vastutav töötleja on Hingekiik OÜ (registrikood
16639371) asukohaga Ridaküla tee 9, Lohkva, Tartumaa, tel +37251970968 ja e-post
kristina@kuukiik.eu. Isikuandmete volitatud töötlejaks on Montonio Finance UAB.
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
2. kauba kohaletoimetamise aadress;
3. pangakonto number;
4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
5. klienditoe andmed.
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
2. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
3. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
4. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Õiguslik alus
1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud
transporditeenuse pakkujale.
3. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.
4. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse
isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
5. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on
vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
1. Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu
liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
2. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon
hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy
Shield) raamistikuga.
3. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda
selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada
klienditoe teenust.
4. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja
ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
6. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased
kaitsemeetmed.
7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha
parandusi klinditoe vahendusel.
Nõusoleku tagasivõtmine
1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus
nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Säilitamine
1. Veebipood säilitab isikuandmeid seni, kuni klient pole avaldanud soovi andmete
kustutamiseks.
2. Andmeid, mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt.
raamatupidamisandmed), säilitab Hingekiik OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest
lähtuvalt.
Kustutamine
1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
2. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse
andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
1. Veebiposti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu
aja jooksul.
2. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad
ülekandmisele.
Otseturustusteated
1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui
klient on andnud vastava nõusoleku.
2. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide
või võtta ühendust klienditoega.
3. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil
õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega
seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.
Vaidluste lahendamine
1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(kristina@kuukiik.eu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
Shopping Cart
Scroll to Top